Windows 10 April 2019 Update

  Windows

Ukážeme si novinky v novej verzii Windows 10 s kódovým označením 1903.

Obsah prednášky :

  • Windows novinky
  • Windows Insider – ako získavať a pracovať s novými verziami Windows
  • Hyper – V - virtualizácia
  • Boot menu – bootovanie z VHD

Program :

17:00 Predstavenie WUGu

17:05 časť. 1

18:00 Prestávka a občerstvenie

18:10 časť. 2

18:45 Diskusia

19:00 Záver

Zdarma