UX Readers Brno in January

  UX

Let's discuss UX-related books!

Don't forget to bring the UX books you've recently read, so we can better give reviews and inspire the others. And feel free not to only bring design books but whatever somehow related to design.

Important - Pelíšek is a cat cafe so if you want to come but are allergic to cats, please, let me know in advance so we can possibly change place.

Poďme sa pobaviť o knihách, ktoré súvisia s UX.
Nezabudni si vziať knihy o UX, ktoré si nedávno čítal, aby sme ich mohli lepšie recenzovať a inšpirovať ostatných. Samozrejme nemusí ísť priamo o dizajnové knihy, stačí, ak budú s dizajnom súvisieť.

Pozor - Pelíšek je kaviareň s mačkami, ak máš na mačky alergiu ale chcel by si prísť, prosím, ozvi sa mi s predstihom, aby sme prípadne vedeli zmeniť miesto.

Zdarma