Celkem 1 akcí.
Zdarma

Offline útoky na Active Directory (a obrana proti nim) (Hradec Králové)

  Windows Server

Obmedzenie prístupu k pevným diskom doménového radiča bolo vždy dôležitým aspektom bezpečnosti Active Directory. Táto úloha sa však v dnešnej ére virtualizácie a cloud computingu stáva čoraz zložitejšou. Na tejto prednáške nám Michael Grafnetter načrtne nekonečné možnosti, ktoré by sa otvorili záškodníkom tým, že získajú prístup na čítanie a zápis na fyzický alebo virtuálny disk doménového radiča, ktorý obsahuje jeho databázový súbor ntds.dit. Budete svedkami offline resetu hesla, zmeny členstva v skupine, vloženia histórie SID, zneužitia záložných kľúčov DPAPI, alebo koreňových kľúčov KDS....