Celkem 1 akcí.
Zdarma

Barcamp Brno 2018

Co je Barcamp? Barcamp je mezinárodní síť otevřených konferencí a workshopů. Obyčejně se zaměřuje na nové trendy v internetových aplikacích, designu, technologiích, médiích, reklamě, podnikání a dalších souvisejících oborech. Více o barcampech najdeš na www.barcamp.cz. A co Brno? První Barcamp v Brně se uskutečnil již v roce 2010, a na tuto tradici navazují každoročně i ostatní Barcampy. Poslední ročníky probíhají na půdě FIT VUT a účast dosahuje až 1500 návštěvníků. Barcamp v Brně je největší akcí tohoto typu v ČR. Harmonogram 1.4.2018 - začátek registrace témat (call for papers) ...