Be more JS s03e07: Context, HoC, Data Fetching

  JavaScript

React.Context a Hight order Component jsou základní principy mnohých knihoven, které řeší state management. Ale teprve nedávno se Context stal "oficiální" a "schválenou" součástí Reactu (jak dlouho byl vlastně označen jako experimental feature?)
HoC je tak stále více využíván také na tzv. Declarative data fetching - protože hledat, ve kterém souboru je ziskávání dat pro konkrétní komponentu, je často pořádná detektivka.
Pojďme se tedy pobavit o tom, co nám Context a HoC muze přinést nejen v oblasti state managementu a data fetchingu.

Máte k tématu co říct? Horká křesla panelové diskuse jsou zatím k mání:-)

Zdarma