Black Swan Security Congress

  Bezpečnost   Internet Security

Pozvali jsme etické hackery a experty na IT security a připravili dva večery a jeden den plný přednášek a diskusí pro hluboký technický pohled do bezpečnostních problémů, které stojí mimo pozornost středního proudu, ale znamenají o to větší reálné riziko.

GDPR, NIS, zákon o kybernetické bezpečnosti a mnoho dalších norem a předpisů se snaží o (centrálně) řízené snižování IT rizik. Ovšem pouze těch známých, snadno uchopitelných a těch, na které se velké IT korporace specializují ve své prodejní strategii. Veškerá pozornost se soustředí na řešení známých a popsaných problémů s jasně zadefinovatelnou pravděpodobností a dopadem. Tím ale dochází k dramatickému nárůstu rizika tzv. fat tails neboli málo pravděpodobných rizik (co do “měřitelné pravděpodobnosti”) a dopady tak velkými, že před nimi běžné organizace raději zavírají oči.

Na fenomén “černých labutí” v IT security se zaměřuje právě tato konference konaná v Paralelní Polis.

Můžete se těšit na témata jako jsou nedostatky monitorovacích systémů IPS/IDS, ukázky fatálních útoků s vysokým dopadem, fragilní a antifragilní koncepce bezpečnosti v organizaci, jak se ochránit před vlastním sysadminem, proč jsou decentralizované kryptotechnologie evolučně vyspělejší a odolnější než jejich nejmodernější ale centralizované protějšky a pod.

Během večerů nebude chybět zábavný program pro co nejpříjemnější seznamování účastníků konference.

Mezi speakery vystoupí např.:

  • Zakaria Rachid
  • Liora Amina Berisha
  • Juraj Bednár
  • Pavol Lupták
  • Dušan Mondek
  • a další

Poplatek: 990,00 Kč