IDC Security Roadshow 2018

  Internet Security

Hlavní témata

1) Bezpečné aplikace 2) Bezpečný cloud 3) Okamžitá reakce na potenciální hrozbu

C-Level

Bezpečné
aplikace

Digitální business se rapidně zrychluje. Veškerý vývoj a rychlé implementace musí být dostatečně zabezpečeny. Jak uřidit digitální transformaci a vyhnout se bezpečnostním rizikům?

Bezpečný přechod na cloudové řešení

Kde začíná a končí odpovědnost jednotlivých stran? Co by měla obsahovat smlouva SLA? Co je stínové IT a proč bychom mu měli věnovat pozornost?

Bezpečnostní incident
Okamžitá reakce

K bezpečnostním incidentům dochází už před samotným kliknutím na odkazy. Jak zvýšit povědomí o zabezpečení: bezpečnostní školení a osvědčené postupy pro zaměstnance. Oznamování průniků úřadům a médiím.

Techničtí pracovníci

Bezpečný
vývoj

Bezpečné aplikace a agilní vývoj. Měl by každý agilní cyklus končit nasazením? Automatizace revizí kódu a integrace zabezpečení přímo do vývoje bez omezování samotného podnikání.

Bezpečné cloudové
řešení

Kde začíná a končí odpovědnost jednotlivých stran? Co by měla obsahovat smlouva SLA? Jak dostat pod kontrolu stínové IT? Platí rovnice CASB + segmentace = úkol splněn? Zabezpečení služeb XaaS

Minimalizace incidentů & Optimalizace reakce

K bezpečnostním incidentům dochází už před samotným kliknutím na odkazy. Vývoj kybernetické odolnosti, zlepšování schopností detekce a nápravy incidentů. Orchestrace, automatizace a urychlení reakce.

O IDC Security Roadshow

Během posledních 20 let se bezpečnost stala zásadním tématem, o kterém se dnes hovoří a které je analyzováno, rozebíráno a zkoumáno ze všech možných úhlů pohledu. Každá skupina zainteresovaných stran si chrání své know-how bez ohledu na to, zda se jedná o vedoucí pracovníky v oblasti zabezpečení, odborníky s praktickými zkušenostmi, poskytovatele softwaru a služeb atd.

Společnost IDC vytváří unikátní nezávislou platformu, která vám umožní diskutovat s odborníky, vyměňovat si nápady, zapojovat se do praktických seminářů a nahlas říkat své názory. Tato platforma je určena pro každého, kdo se chce podělit o své zkušenosti, ale zároveň získat nové cenné poznatky.