Partnerská konferencia november 2017 - Microsoft, Bratislava

Srdečne Vás pozývame na konferenciu pre partnerov spoločnosti Microsoft, ktorá sa uskutoční v utorok 7. 11. 2017 v hoteli Gate One v Bratislave, od 9:30 do 16:00.

Konferencia bude zahájená Ondrejom Novodvorským, manažérom pre segment malých a stredných podnikov a partnerskú jednotku a Luciou Belkovou, manažérkou pre segment Enterprise. Zoznámime vás s novou organizačou štruktúrou a spoločnými cieľmi na ďaľší fiškálny rok.

V popoľudňajšej časti budete mať možnosť zvoliť si jednu z troch zároveň prebiehajúcich prednášok, podľa zamerania vášho podnikania. Partnerom, ktorí chcú navštíviť všetky delené prednášky, odporúčame zúčastniť sa konferencie vo väčšom počte zástupcov.

Účasť na konferencii bude umožnená iba riadne registrovaným, vzhľadom k veľmi obmedzenej kapacite.
 
 
POPISY POOBEDNÝCH BLOKOV:

BLOK č. 1:

Microsoft vytvoril jednu organizáciu zastrešujúcu všetkých partnerov - vývojárov softvéru, systémových integrátorov, infraštrukúrnych partnerov a distribútorov. Úspech Microsoftu bol vždy priamo závislý na partneroch a cieľom tejto transformácie je toto prepojenie ešte upevniť. Pre vývojárske firmy (ISV) to znamená efektívnejšiu formu spolupráce plne využívajúcu silu Microsoftu, agilitu vývojárov a možnosť podpory predaja na globálnej úrovni. V danej časti vám predstavíme novú štruktúru a novinky v oblasti spoločného rozvoja, marketingu a predaja.

Cieľová skupina:

Tento blok prednášok je primárne určený pre všetky partnerské firmy, ktoré sa zaoberajú vývojom ucelených, replikovateľných riešení, ale i pre tých, ktorí zvažujú ich nasadenie, či zahrnutie do svojho portfólia.

BLOK č. 2:

Prepredaj balíčkových služieb je fenomén novej doby, ktorý partnerom umožňuje získať úplne nových zákazníkov, takmer bez zásahu obchodníka. Ako byť v tejto oblasti skutočne úspešný a aké sú špecifiká tejto oblasti v dnešnej dobe? Návrh balíčkových služieb, definícia ideálneho obchodného modelu, nástroje ako zaujať užívateľa - to všetko sú nové paradigmy moderného digitálneho sveta. Vytvoriť balíč ek s webovou stránkou už dávno nestačí. Tento blok bude venovaný všetkým týmto témam a mnohým ďaľším.

Cieľová skupina:

Tento blok je určený pre partnerov, ktorí uvažujú o škálovateľnom obchodnom modeli s nižšími nákladmi na predaj, a ktorí chcú svoje riešenia predávať naprieč regiónom. Tento blok je určený pre partnerov, ktorí predávajú SPLA licencie, poprípade vlastnia CSP kontrakt. Zaujímavé informácie si ale tiež odnesú systémoví integrátori a vývojárske spoločnosti.

BLOK č. 3: 
 
Nový globálny svet ucelených riešení pre zákazníkov otvára nové príležitosti systémovým integrátorom, ktorí môžu profitovať na distribúcií technológií, ktoré sú dodané zo strany vendora. Ako všetci dobre tušíme, svet predajcov licencií sa blíži ku koncu. Chcete sa dozvedieť ako naskočiť do tohto rozbiehajúceho sa vlaku a udržať krok s konkurenciou? Tento blok prednášok je práve pre vás. Čaká na vás mnoho ďaľších informácií o základných produktových pilieroch, bezpečnosti i GDPR

Cieľová skupina:

Tento blok prednášok je určený pre partnerov, ktorí sa zaoberajú konzultáciami, poradenstvom, technologickými projektami na objednávku, alebo predajom služieb vo formáte človekodní. Na svoje si prídu i partneri, ktorí majú hlbokú znalosť v rámci vertikálnych a horizontálnych riešení nad určitou technológiou.

Zdarma