Seznam IT akademie - Code Retreat

Proč bych se měl zúčastnit?

• zajímáš se o trendy v programování a chceš si rozšířit svoje obzory i o jiné technologie, než které využíváš
• workshop bude probíhat v malé skupině max. 16 lidí a bude tak prostor věnovat se jednotlivcům 
• pokud úspěšně absolvuješ kurz, může tě čekat nabídka práce v Seznamu
• workshop je pro účastníky zdarma
• seznámíš se s podobně zapálenými programátory
• workshop je časově nenáročný a je skloubitelný s prací – workshop bude probíhat v sobotu


Code retreat proběhne v sobotu 22. 7. 2017 v termínu 9:00 - 17:00.

Code retreat je jednodenní intenzivní cvičení zaměřené na základy vývoje softwaru. Díky tomu, že vývojáři nejsou pod tlakem rychlého doručování výsledků, poskytuje Code retreat možnost cíleně se soustředit na zlepšování svých dovedností. Na workshopu si budete moci vyzkoušet párové programování a test driven development. Budete se učit dívat se na problém z jiného pohledu než každý den a hlavně na rozdíl od běžných (pracovních) projektů budete mít za úkol napsat co nejčistší a funkční kód.

Co je nutné znát před workshopem?

• musíte umět programovat v některém jazyce (tzn. ne pouze letmá znalost, čeká vás skupinové programování)

• musíte umět pustit unit test ve svém programovacím jazyce

Přihlášení na workshop je možné do 9. 7. 2017. Následně vás budeme kontaktovat s dalším postupem.

Zdarma