Kam směřuje kybernetická bezpečnost. Konference Future of Cyber - CYBER TRENDS

Více než 500 odborníků, zahrnující též zástupce NATO, EU a dalších mezinárodních institucí se sejde 20. a 21. října letošního roku v Praze. V rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti se zde uskuteční bezpečnostní konference, zacílena na komunitu bezpečnostních a informačních složek veřejné správy, akademické obce a soukromého sektoru.

Konference je zaměřena nejen na nové trendy a technologie, ale i na rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě, se zvláštním zaměřením na Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko.

Konference CYBER TRENDS je rozdělena do čtyř základních sekcí a doprovázena živými ukázkami, simulacemi, odborným workshopem a prezentacemi partnerských firem. Hlavní témata konference se budou týkat kybernetických hrozeb a trendů, vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, cloudové bezpečnosti, ochrany kritické informační infrastruktury nebo hybridní války.

Konference je součástí mezinárodního projektu Future Forces Forum. Tento dlouhodobý projekt, široce podporovaný národními i mezinárodními institucemi a partnery, tvoří kompilace akcí a aktivit na vysoké politické, vojenské, bezpečnostní a odborné úrovni.

Zdarma