FSharping #6 - Actor Model a distribuované aplikace v F#

  F#

Nejen o tom, jak v praxi programovat distribuované aplikace v jazyce F#, o Akka.NET a projektu Orleankka přijde popovídat David Podhola.

Na sraz se prosím registrujte na http://srazy.info/fsharping/6778

Zdarma