Konference Future of Cyber 2022 + Live Hacking Show

  Bezpečnost   Internet Security

Kybernetická konference proběhne formou panelových diskusí, přednášek, Live Hacking Show a dalších akcí jako součást mezinárodního projektu FUTURE FORCES FORUM, jehož se pravidelně účastní na 200 vystavovatelů a 7 000 odborných návštěvníků v oboru bezpečnosti a obrany. Cílem konference je identifikovat výzvy pro státní, privátní i akademickou sféru v oblasti bezpečnosti a vzájemné spolupráce i představit obchodní příležitosti v rámci kybernetické bezpečnosti a ochrany kritické infrastruktury.

Tematické okruhy:

  • Krizové řízení (MO, MV, IZS, bezpečnostní složky)
  • Kybernetická bezpečnost 
  • Kybernetická obrana / útok
  • Cesta k federalizaci C2 systémů (technologie, lidské zdroje, bezpečnost)
  • Umělá inteligence