FSharping |> Beer #21/08

  F#

Like every summer, we will have a beer session somewhere in Prague to chat about F#, community, conferences, projects, and other great things (not only) from the IT world and functional programming.

Please RSVP only if you are 100% SURE that you'll come. We will book the proper place later and let you know.

Looking forward!

Oh, and one more thing: This time, beers are paid by our beloved sponsor CN Group company! So 🍻 = FREE!

----------------------

Stejně jako minulý rok o prázdninách se i letos sejdeme nad pivkem někde v centru rozpálené Prahy, abychom si pokecali o F#, komunitě, konferencích, projektech, ale i dalších věcech (nejen) ze světa IT a funkcionálního programování.

Prosím, hlaste se co nejdříve, ať zamluvíme vhodný prostor.

Těšíme se!

Jo a ještě jedna věc: Tentokrát piva platí náš milovaný sponzor společnost CN Group! Čili 🍻 = FREE!

Zdarma