NerdDinner #22 🍺 Malá říjnová (virtuální)

Pravidelně nepravidelné setkání lidí kolem IT a technologií obecně.

Původně jsme se měli setkat v malém počtu v Hradci Králové, ale vzhledem k lock-downu se můžeme potkat pouze virtuálně :(

Zdarma