FSharping |> Beer

  F#

Like every summer, we will have a beer session somewhere in Prague to chat about F#, community, conferences, projects and other great things (not only) from IT world and functional programming.

Please RSVP only if you are 100% SURE that you'll come. We will book proper place later and let you know.

Looking forward!

----------------------

Stejně jako minulý rok o prázdninách se i letos sejdeme nad pivkem někde v centru rozpálené Prahy, abychom si pokecali o F#, komunitě, konferencích, projektech, ale i dalších věcech (nejen) ze světa IT a funkcionálního programování.

Prosím, hlaste se co nejdříve, ať zamluvíme vhodný prostor.

Těšíme se!

Zdarma