Využijte sílu moderního typového systému - nejen v TypeScriptu

Běžný programovací jazyk nepopisuje efekty v typovém systému, ale využívá pro ně zabudovaných konstrukcí (např. null reference, vyjímky, přímé IO).
Jiří Maršíček vysvětlí, jaký je benefit popisu efektů v typovém systému a jak oddělení deklarace efektů od implementace zlepší modularitu a testovatelnost našeho kódu.
Na konkrétních příkladech ukáže, jak efekty popsat a implementovat a jak nám může moderní typový systém pomoci psát srozumitelný kód.
Příklady budou primárně v TypeScriptu, ale občas zabrousíme i do jiných jazyků.

Jiří Maršíček se vývoji software věnuje více jak 10 let. Posledních 5 let jako full-stack programátor (nejen) ve Scale a TypeScriptu. V současné době v projektu https://purebrew.tech. Zajímá se o propojení světa funkcionálního programování se statickým typováním.

Zdarma