Kotlin/Everywhere - Multiplatfrom + Kotlin Gradle DSL

  Android   iOS   Kotlin

Po krátkej pauze tu máme ďalší a zároveň posledný GDG event v tomto kalendárnom roku. Témou bude - ako už názov napovedá - Kotlin :)
Konkrétne budú na programe dve témy, Kotlin multiplatform a Kotlin Gradle DSL.

Tému Kotlin multiplaform nám predstaví Michal "Šviro" Švirec z firmy Sygic, obsahom bude ľahký úvod do tejto experimentálnej feature, praktické skúsenosti na platformách JVM/Android/iOS.

Druhú tému Kotlin Gradle DSL zastreší Feri Nagy zo SLSP a podelí sa s nami o praktické skúsenosti s prechodom z Groovy Gradle DSL na nový Gradle DSL v Kotline.

Opäť raz sa tento event bude konať v priestoroch firmy Sygic, Twin City C, 6. poschodie.

Zdarma