Jan Skála: Lambda Calculus aneb kde se vzalo funkcionální programování

  C#

Disclaimer: Nejedná se o nudnou školní přenášku a počítání na papír. Vše bude simulování pomocí moderních jazyků a technologií.

## Trocha historie
Původ funkcionálního programování
Stavové automaty, zásobníky a regexy
Turing Complete jazyky

## Analogie k hardwaru
Lambda Calculus vs Turing Machine
Jak propojit oba světy
Jaké společné problémy je trápí

## Základní stavební kameny všech funkcionálních jazyků
Co jsou combinátory a jak fungují
Jak v funguje bool v Lambda Calculu
Jak (teoreticky) fungují přirozená čísla

## Co si z funkcionálního programování odnést i do ostatních jazyků, třeba do C#
Jak správně použít rekurzi
Statelessness and immutability
Algebraický operátor OR
Pattern matching

## Bonus: Features of C# 7/8 that make it almost functional
Readonly members
Immutable structs
(Not only switch) pattern matching
Async streams
Indexing

Zdarma