Technický dluh: Nekonvenční techniky odkrývání problémů v kódu

Tradiční nástroje pro statickou analýzu kódu (Sonar a další) trpí notorickým nedostatkem - často odhalí chyby v softwaru, které nejsou tolik podstatné a ty důležité přehlédnou. CodeScene se zaměřuje na hledání těch podstatných problémů, které je zároveň možné vyřešit a nabízí akce vedoucí k jejich odstranění.

Nástroj CodeScene jde na statickou analýzu jinak. Nesoustředí se pouze na aktuální podobu kódu, ale využívá i jeho historii. Díky tomu je schopen analyzovat i postupný vývoj kódu v čase, včetně vazeb na jeho tvůrce.

Přijďte se seznámit s nástrojem CodeScene, který využívá techniky behaviorální analýzy kódu. Díky nim vám pomůže porozumět historii a vývoji vašich projektů, odhalit hotspoty (tj. místa, kde se při vývoji tráví nejvíce času), vazby mezi používanými moduly a také sociální aspekty kódu (jaký vliv na kód má komunikace mezi vývojáři, jejich spolupráce a motivace).

Ve své přednášce Juraj představí nástroj CodeScene - myšlenky, na kterých staví, jak nástroj pracuje a také techniky pro analýzu reálných projektů.

Juraj je full-time Clojure programátor, pracující ve společnosti Empear na nástroji CodeScene, který v přednášce představí. Je také autorem blogu Curious (Clojure) Programmer a pořadatelem meetupů s tématikou funkcionálního programování (Functional Programming Brno a Brno Clojure). Kromě jazyka Clojure se zajímá o distribuované systémy, JVM, performance a bezpečnost.

Zdarma