Praktické zkušenosti a příklady implementace kybernetické bezpečnosti

PROGRAM

9:00 – 9:05 - Přivítání

9:05 – 9:45 – Přednáška Licenční nesoulad! Riziko nebo Problém?
Rizika spojená se licencováním a SAMeme (Software Asset Management – ISO/IEC 19770-1). Kdy řešíme ještě riziko, a kdy už máme problém? Praktický přehled reálných nálezů a ohrožení bezpečnosti podniku, který může být i důvodem k vlastní likvidaci. Kdo je pro podnik hrozbou? Jsme ohroženi jen zvenčí nebo i zevnitř?

Jakub Vlček a Vlastimil Šindler, PwC Česká republika

9:45 – 10:15 – Implementace administrativně organizačních opatření, bezpečnostní politiky

Zákon o Kybernetické bezpečnosti a prováděcí vyhláška požaduje udělat sadu administrativně organizační opatření pro naplnění zákona a připravit bezpečnostní politiky organizace. Seznámíme vás jak implementovat – řízení aktiv, řízení rizik a jaké bezpečnostní politiky je nutné zpracovat. Na praktických příklad ukážeme jak postupovat pro naplnění zákona a vyhlášky.

Jiří Knápek NETIA® s.r.o.

10:15  - 10:30 - Přestávka na kávu

10:30 - 11:00 - Technická opatření pro plnění ZoKB

Implementace a zajištění centralizovaného sběru s vysokou dostupností a zpracování logovacích informací ze systémů – log management, implementace systému pro management bezpečnostních informací a událostí – SIEM, implementace PIM/PAM nad privilegovanými uživateli – kontrola vykonávaných činností privilegovaných uživatelů v klasifikovaných informačních systémech. A to všechno v jednom balíčku pod názvem SOC, neboli Security Operations Center jako služba = Kybernetická bezpečnost pod kontrolou.

Lukáš Přibyl, AXENTA a.s.

11:00 - 11:30 - Mějte svá data v bezpečí

Je vaše infrastruktura dostatečná včetně potřebné podpory ? Backup, firewally, sledování dokumentů přehledně

Jiří Falta, Entec Solutions a.s.

11:30 – 12:00 - Diskuze

12:00- 13:00 – Oběd

13:00 - Ukončení akce

Zdarma