IT/OT convergence 2019

IT/OT convergence přináší to nejdůležitější pro výrobní organizace z pohledu IT

V průmyslových podnicích byla IT infrastruktura tradičně oddělena od samotného provozu a jeho řídicích systémů. Digitalizace výroby oba světy průmyslových systémů a informačních technologií stále přibližuje a postupně propojuje. Jak nové prostředí zabezpečit, zajistit správu a dostupnost dat, která tečou napříč celým podnikem v průběhu výrobního cyklu? Jak z těchto dat vytěžit užitečné informace pro lepší predikci výroby a řízení podniku?
Více jak 75 % organizací vidí OT/IT bezpečnost jako hlavní prioritu a používá zařízení do IT pro sběr dat a monitoring stavu provozu (State of Industrial Security 2018)
49 % průmyslových podniků zaznamenalo narušení bezpečnosti ve výrobní části nebo se potýkalo s kybernetickým útokem v posledních 12 měsících (Cybersecurity for Manufacturing report)
68 % organizací používá IT/OT gateway či firewall pro segmentaci sítě jako primární ochranu průmyslových IoT zařízení (SANS Industrial Security Survey)
90 % škodlivého kódu mířeného na výrobní podniky má za cíl průmyslovou špionáž (Verizon Data Breach Study)