C# Unconference

  C#

Před dvěma lety jsme uspořádali naši první Testing Unconferenci. Protože se tento formát ujal a ukázal se být celkem populární, rozhodli jsme se ho uplatnit i pro jiné oblasti a technologie. Rádi bychom vás tedy pozvali na naši první unconferenci zaměřenou na C#, která se uskuteční v úterý 5. 3. 2019 od 17:00 v našich prostorách na Holandské 6.

Co si představit pod pojmem Unconference?

Na Unconferenci se typicky agenda vytváří přímo účastníky na začátku setkání. Kdokoliv chce začít diskusi o tématu, které ho zajímá, může své téma představit ostatním a zabrat si čas a místo. (…) Tento formát je vhodný zejména pro odborníky s hlubšími znalostmi v dané oblasti.”
(Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Unconference)

Přesně toho bychom rádi dosáhli – chceme vytvořit prostor pro setkání profesionálů v oblasti vývoje v C#, kde mohou otevřeně o této problematice diskutovat.

Naši první C# Unconferenci nechceme tématicky nijak více specifikovat. Pokud chcete hovořit o čemkoliv souvisejícím s C#, je tato akce právě pro vás.

Jaká konkrétní témata se budou probírat záleží jen na vás, na účastnících.

Zdarma